Lineum AB (publ) har utvecklingsarbete med flera olika samarbetspartner, och genom dessa nätverk skapas nya kontakter och idéer för ny teknik, produktion och produktutveckling. Här nedan följer några samarbetsparter som Lineum samarbetar med.

SIK – Institutet för Livsmedel och Bioteknik AB, SIK utvecklar och förmedlar teknik för livsmedelsbranschens utveckling och konkurrenskraft. SIK bedriver strategisk och tillämpad forskning enligt ett industristyrt, målinriktat forskningsprogram och i industrigemensamma projekt. SIK har en omfattande konsultverksamhet i vilken vi använder vår forskning för att lösa industriproblem och medverka i utvecklingsarbete. Det kan t ex gälla process- och produktutvecklingsuppdrag kring frågor som rör kvalitet, produktionssäkerhet, produktionseffektivitet samt miljö. SIK ger också råd och service i FoU-frågor. SIK ingår i internationella nätverk med andra kunskapscentra och förmedlar kunskap, idéer och information via frekventa kundkontakter, skriftligt material, seminarier etc.

SIK har ett brett utbildningsprogram för industrin, såväl i form av öppna kurser som skräddarsydd, företagsintern utbildning. Dessutom medverkar vi i grund- och doktorandutbildningen vid universitet och högskolor i bland annat Göteborg, Lund och Uppsala. Lineum stödjer svensk forskning bl.a. genom att stödja SIK genom medlemskap i ”Intresseföreningen för SIK”

ALMI Företagspartner och Innovation Västra Götaland
Lineum samarbetar även med Almi och Innovation Västra Götaland för produkt- och produktionsutveckling. Det finns ett nära utbyte av informationsutbyte och rådgivning gällande mönsterskydd och behandling av innovationer och patent.
Hemsida

VÄSTSVENSKA INDUSTRI- OCH HANDELSKAMMAREN
Lineum AB (publ) är även ett medlemsföretag i Västsvenska Industri- och Handelskammaren Genom medlemskapet visar företaget att man vill vara delaktig i utvecklingen av den västsvenska regionen och delta i nätverket för en hållbar utvecklingsstrategi.