Här kan ni finna lite kort information om partners som Lineum samarbetar med samt några personliga referenser till bakgrunden om innovationsprojektet.