Här finns värdefull information om ni ser Lineum AB (publ) som ett intressant företag att investera i. Ta del av informationen och vi ser er välkomna att delta i detta innovations projekt med naturligt intelligenta livsmedel.