På ordinarie bolagsstämma den 4 november 2007 valdes Ernst & Young AB till bolagets revisorer för tiden intill utgången av 2008 års ordinarie bolagsstämma.

Ansvariga revisorer är auktoriserad revisor Leif Fredrik Ekelund, född 1965 och auktoriserad revisor Bo Anders Willforss, född 1973.