Lineum AB (publ) leds av en styrelse som har ett övergripande ansvar
och som sätter ramarna för verksamheten. Styrelsen består av en ordförande
och fyra ledamöter.

Ordförande: Adriana Waris
Ledamot: Anders C:son Larsson
Ledamot: Laurence Beck-Friis de Villers
Ledamot: Klaus Waris

Kontakta styrelsen: För kontakt via mail: skriv: ”förnamn”@lineum.se,
(ex: klaus@lineum.se)

Allmän information: info@lineum.se