Lineum:s affärsidé är att tillhandahålla och erbjuda alla människor prisvärda och intelligenta livsmedel som stämmer överens med människors ökade efterfråga om en sund livsstil och önskan om ett hållbart samhälle. För oss ska människan och den ekologiska miljön vara i centrum och genom att ständigt arbeta med delaktighet, förbättringar och basera besluten på fakta ska vi möta våra kunders önskemål och behov.

Affärsmodell
Affärsmodellen baseras på intäkter från distributörer/grossister som köper in och förmedlar produkterna för en massmarknad. Det finns en utpräglad modell i affärsplanen att produkterna ska nå en stor marknad där Lineum ska vara först och marknadsledande i sitt produktsegment. Produkterna ska säljas till slutkonsumenterna genom olika försäljnings- och distributions-kanaler, där fokus för företaget är att påverka slutkunden och inte enbart försäljnings- eller distributionskanalen.

Med det ökade medvetandet om jordens ändliga resurser och våra kunders förväntningar ska ett av styrelsens viktigaste prioriterade områden vara att se till att det görs på ett sunt ekologiskt och miljövänligt sätt i alla led. Genom att produkterna möter dessa krav ser Lineum en stor möjlighet att kunna sälja produkterna till ett pris som skapar goda marginaler, utrymme för produktutveckling och en snabb tillväxt.

Mål
• Lineum har som mål att nå en omsättning på ca 10 miljoner kronor under den första 12 månadersperioden efter att lansering startats.

• Målet är att Lineum ska vara allmänt känt i Sverige inom två år.

Vision
Visionens huvudtema är tillväxt. Efter en inledande tillväxt under år 1 baserat på ökade marknadsandelar av huvudprodukten ska de två följande åren innehålla en utvidgning av produktsortiment. Med detta i fokus ska Lineum vara ett ”känt” varumärke som även ska attrahera köpare ur nya kundgrupper.

Tillväxten ska också prioriteras på nya marknader och våra nordiska grannländer blir första steget som genast påbörjas efter att en lyckad lansering gjorts på hemmamarknaden. Huvuddelen av dessa expansiva planer är beräknade att klaras av genom en kommande nyemission.