Carbaque AB
Klaus Waris har med sitt företag Carbaque AB sedan starten 1993 arbetat med lin i form av textila material. Klaus Waris fick kontakt med Lars Sjöberg, intendent National Museum i Stockholm och genom detta samarbete involverades även företaget i utställningen, Möbler för rum från Nationalmuseum, där flera uppskattade föredrag om linet och dess applikationer arrangerats av Carbaque i Sverige. I det internationella samarbetet påbörjade Carbaque ett långt utbytesförhållande med forskningsinstitutet, Institute of Natural Fibres (INF), Poznan, Polen.

INF
INF har en lång tradition inom forskning på hur man på bästa sätt kan använda sig utav våra naturliga fibrer och applikationer av hela dess komposition. I de fortsatta kontakterna mellan INF och Carbaque under slutet av 90-talet har ett samarbetsavtal tagits fram. Samarbetet konkretiserades i ett formellt avtal november 2005. Avtalet baseras på att Carbaque och INF tillsammans produktutvecklar och marknadsför nyheter/uppfinningar som gjorts vid forskning vid INF.

Lineum AB (publ)
Genom samarbetet har Carbaque (Lineum) och INF på detta sätt skapas ett kompanjonskap där båda sidor drar nytta av varandras kunskap och möjligheter, enligt bild nedan. Samarbetsavtal och fortsatta utvecklingsprojekt har 2007-12-28 överförts till Lineum AB (publ).