Lineum är ett innovativt livsmedels företag. Företaget är baserat vid Espira företagscenter i Borås Stad. Företaget samarbetar inom produktutveckling och produktionsmetoder med Institute of Natural Fibres, Polen. Lineum har ensamrätt att distribuera och försälja produkter och innovationer i norra Europa. En av produkterna är speciellt framtagen linfröolja med ett stort innehåll av Omega-3.

Lineum verkar för att produkter som tas fram har följande egenskaper:

• Hälsofrämjande
• Naturliga (ej genmodifierade)
• Utan kemiska tillsatser

Lineum:s kärnkompetens är produktframtagning, marknadsanpassning, marknadsföring och försäljning. Genom mångåriga erfarenheter och ett brett spektrum av kompetenser inom företaget är Lineum nu på väg att lansera de första produkterna inom kort.

Ett mångårigt forsknings- och utvecklingsarbete ligger bakom dessa produkter. Lineum har säkrat produktionskapacitet, produktsäkerhet, spårbarhet med en fokus på en låg miljöpåverkan. Genom samarbetsparten har Lineum kontroll från odling och framställningsprocessen till den färdiga produkten.

Lineum har även rättigheter inom produktutveckling av produkter inom medicin och kosmetika. Dessa projekt ligger i en patentansökningsprocess och kommersialisering av produkter förväntas komma från 2009 och framåt.

Lineum:s affärsidé är en avknoppning från Carbaque International AB som har verkat inom handel och produktutveckling av lin de senaste femton åren. Företaget saknar idag anställda men förväntas att inom kort sysselsätta 1,5 tjänster.